Search
  • NPFSS

BALIKAN | Workshop on the Situation of Agricultural Workers in Plantations

Updated: Aug 26Muli naman nating tunghayan ang Workshop patungkol sa sitwasyon ng mga Agricultural workers upang maintindihan ang kahalagahan sa pagsulong ng karapatan at kontrol sa lupa ng mga manggagawang bukid para sa sapat at likas-kayang produksyon.


Bakit nga ba ito mahalaga sa pagkamit ng isang makatarungan, malaya at maka-Pilipinong sistema ng pagkain?


Makisalo na! Bumisita sa salusalo.org.


#SaluSalo2021 #PagkainParasSaLahat #AgroecologyNow #FightForFoodSystemsChange

4 views0 comments

Recent Posts

See All